Close

Forsiden

Destinasjonsservice sin virksomhet er overdratt til andre selskaper!

Destinasjonsservice AS som selkap er fusjonert inn i morselskapet og våre virksomheter er omplassert i relevante selskap.

Båttransport opereres av Mjøscharter AS. 
facebook: Mjøscharter / RIB Mjøsa. 
e-post:post@mjoscharter.no 
Tlf. 97550960 

Vår turoperatørvirksomhet håndteres av Onway Travel / Onway AS. 

facebook: Onway Safaris 
e-post:post@onway.no
Tlf. 975 50 960 
De samme menneskene – i andre selskaper.